Ernst Zeuthen

1
Radering. Morgensol over Røjle Enge, signeret med bly Ernst Zeuthen og betegnet i pladen Røjle Enge august 1923. Mål:16,6x29,5cm.
2
Træsnit. Efter Giotto, usigneret. fra tidskriftet "Klingen". Mål:14,5x18,5cm. Pris:150,-kr.
3
Radering. Flore i Røjle, signeret i trykket EZ 1925. Opus 46. Mål:18x27cm. Pris:250,-kr.
4
Radering. Marine, signeret i pladen EZ 1903. Mål:7,5x12cm. Pris:250,-kr.
5
Radering. Skibe og ætseprøver, signeret i pladen Ernst Zeuthen. Mål:10x13cm. Pris:275,-kr.
6
Radering. Landskab med hestevogn, Røjle Enge, signeret i pladen EZ. Mål:20x32cm. Pris:250,-kr.
7
Radering. Ved Gentofte Sø, signeret med bly Ernst Zeuthen 104/125. Mål:20x30cm. Pris:350,-kr.
8
Radering. Røjle klint, signeret i pladen EZ. Mål:16x20cm. Pris:250,-kr.
9
Radering. Odense Å, signeret med blyant Ernst Zeuthen opus 38. Mål:17,5x30cm. Pris:350,-kr.
10
Radering. Røjle Enge, signeret med blyant Ernst Zeuthen opus 28. Mål:20x32cm. Pris:350,-kr.
11
Radering. Landskab, 6 køer og to mænd. Signeret med blyant Ernst Zeuthen opus 48 . Mål:16x25cm. Pris:325,-kr.
12
Radering. Røjle Enge, signeret med blyant Ernst Zeuthen opus 4, og betegnet Røjle Enge. Mål:20x32cm. Pris:350,-kr.
13
Radering. Odense å, signeret med blyant Ernst Zeuthen opus 29. Mål:18x34cm. Pris:350,-kr.
14
Radering. Piletræer ved Gentofte Sø, signeret i pladen med monogram EZ. Trykt på gulligt papir. Mål:17,5x27cm. Pris:275,-kr.
15
Radering. Flora i opgående sol, Røjle Enge. Signeret Ernst Zeuthen opus 51, og med dedikation. Mål:17x26cm. Pris:350,-kr.
16

 Trykkene  kan købes hos:

     www.danskgrafik.dk