Jannik Seidelin

1
Radering. Foro Romano, Rom. Komposition 1, signeret med blyant JS 95 ET1/4. Mål:19,5x18,5cm. Pris:385,-kr.
2
Radering. Foro Romano, Rom. Komposition 2, signeret med blyant JS 95 ET1/4. Mål:19,5x20,5cm. Pris:385,-kr.
3
Radering. Caracallas, signeret med blyant JS 95 eget tryk "/4. Mål:17x17cm. Pris:385,-kr.
4
Radering. Roma 2, signeret med blyant JS 95 eget tryk 2/5, og betegnet "Roma". Mål:13x14cm. Pris:285,-kr.
5
Radering. Klipper, signeret med blyant JS 83 eget tryk 2/3. Mål:13x13cm. Pris:285,-kr.
6
Radering. Landskab, signeret med blyant JS 89 eget tryk. Mål:16,5x19,5cm. Pris:350,-kr.
7
Radering. Tegn, skrænt, signeret med blyant JS 87 eget tryk 3/5. Mål:16x17cm. Pris:350,-kr.
8
Radering. Roma 1, signeret med blyant JS 94 eget tryk 2/5. Mål:13,5x16cm. Pris:350,-kr.
9
Radering. Roma 2, signeret med blyant JS 94 eget tryk 2/5, og betegnet "Roma". Mål:19x20,5cm. Pris:385,-kr.
10
Radering. Trægruppe, signeret med blyant JS 88 eget tryk 1/6, og betegnet "Trægruppe". Mål:17,5x18,5cm. Pris:385,-kr.
11
Radering. Fjeld, signeret med blyant JS 88 eget tryk. Mål:18x19cm. Pris:385,-kr.
12
Radering. Klitlandskab 1, signeret med blyant JS 89 eget tryk. Mål:16,5x19,5cm. Pris:385,-kr.
13
Radering. Klitlandskab 2, signeret med blyant JS 87 eget tryk 1/4, og betegnet "Koldnål". Mål:17x21cm. Pris:385,-kr.
14
Radering. Træer, signeret med blyant JS 83 eget tryk 3/3. Mål:16,5x18,5cm. Pris:385,-kr.
15
Radering. Fjeld, signeret med blyant JS 83 eget tryk 1/3. Mål:24,5x16,5cm. Pris:385,-kr.
16
Radering. Foko, Rom. Signeret med blyant JS 95 eget tryk 1/4, og betegnet "Foko". Mål:22x23,5cm. Pris:450,-kr.
17
Radering. Klipper/Bohuslän. Signeret med blyant JS 92 eget tryk 1/2. Mål:24x21,5cm. Pris:485,-kr.
18
Radering. Colosæo, signeret med blyant JS 94 eget tryk 3/5, og betegnet "Colosæo#. Mål:19x21cm. Pris:450,-kr.
19
Radering. Caracallas, signeret med blyant JS 95 eget tryk 1/4, og betegnet "Caracallas". Mål:28x24,5cm. Pris:485,-kr.
20
Radering. Bergs linie, signeret med blyant JS 92 eget tryk 1/1. Udstillet i Sverige 1992. Mål:21,5x25,5cm. Pris:485,-kr.