Dan Thuesen

1
Radering. Fra Højer, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1972. Mål:8x10,5cm. Pris:225,-kr.
2
Radering. Landskab med mølle, signeret med blyant Dan Thuesen ET. 85. Mål:6,5x8cm. Pris:225,-kr.
3
Radering. Kvinde portræt, signeret med blyant Dan Thuesen ET. 85. Mål:8x6cm. Pris:225,-kr.
4
Radering. Portræt, signeret med blyant D. Thuesen ET 85. Mål:5x4cm. Pris:200,-kr.
5
Radering. Allé, signeret med blyant Dan Thuesen ET 86. Mål:6,5x6cm. Pris:225,-kr.
6
Radering. Hus ved vej, signeret med blyant Dan Thuesen ET. 84. Mål:8x9,5cm. Pris:225,-kr.
7
Radering. Fra Højer, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1975. Mål:9,5x12cm. Pris:225,-kr.
8
Radering. Ansigt, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1986. Mål:9x8cm. Pris:225,-kr.
9
Radering. Kirke, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1985. Mål:10x7,5cm. Pris:225,-kr.
10
Radering. Udsigt over Højer, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1988. Mål:11x15cm. Pris:225,-kr.
11
Radering. Barneportræt, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1986. Mål:12x9,5cm. Pris:225,-kr.
12
Radering. Vej ved vadehavet, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1969. Mål:7,5x8,5cm. Pris:225,-kr.
13
Radering. Regn, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1985. Mål:6x8cm. Pris:225,-kr.
14
Radering. Mod Højer, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1992. Mål:7,5x10cm. Pris:225,-kr
15
Radering. Marsklandskab, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1969. Mål:7,5x10cm. Pris:225,-kr.
16
Radering. Fra Højer by, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1972. Mål:10x9cm. Pris:225,-kr.
17
Radering. Landskab, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1980. Mål:6,5x7cm. Pris:225,-kr.
18
Radering. Hus ved å, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1996. Mål:8x10,5cm. Pris:225,-kr.
19
Radering. Allé, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1969. Mål:7,5x6,5cm. Pris:225,-kr.
20
Radering. Kranie, signeret med blyant Dan Thuesen eget tryk 1969. Mål:7,5x10cm. Pris:225,-kr.